Genotyp

 • 480 / FAO 
 • 1770 °C - zrno 32 %
 • TC / trojlíniový hybrid
 • Dent / typ zrna konský zubFenotyp

 • habitus rastliny - veľmi vysoký
 • nasadenie šúľka - stredne vysoko
 • počet radov na šúľku - vysoký
 • počet zŕn v rade - vysoký
 • stay green - výrazný

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • BEAVER má veľmi rýchly počiatočný rast
 •  BEAVER vďaka masívnemu habitusu je maximalistom v úrode zelenej hmoty
 • BEAVER má veľmi široké zberové okno so stabilnými výnosmi
 • BEAVER má pomalé uvoľňovanie energie zo siláže, čo je výhoda aj pre kontinuálnejšiu výrobu bioplynu

Euralis Profiling System