Portfólio hybridov ciroku

Hybrid Využite skorosť Farba semien Exkluzívne
skorosť dni od vzídenia po zber
STYX siláž / bioplyn skorý 100 – 115 EURALIS
ES HARMATTAN siláž stredne skorý 100 – 115 biela RWA
EMERAUDE siláž stredne neskorý 115 – 130 oranžová  EURALIS
BMR GOLD X siláž stredne neskorý 115 – 130 EURALIS
ES WILLY zrno veľmi skorý 85 – 90 červená EURALIS
ES SHAMAL zrno skorý 90 – 100 červená EURALIS
ES ALIZE zrno stredne skorý 100 – 115 červená EURALIS 
ES MONSOON zrno stredne skorý 100 – 115 červená EURALIS
ES FOEHN zrno stredne skorý 100 – 115 červeno - krémová CANDOR
ARABESK zrno veľmi skorý 85 – 90 biela EURALIS
ES MOUSSON zrno skorý 90 – 100 biela EURALIS
KALATUR zrno stredne skorý 100 – 115 biela EURALIS