Náročný európsky trh s repkou je podnecovaný trvalým dopytom po potravinách a krmivách. Na tomto globálnom trhu, kde sa obchoduje aj s olejom, sa predáva aj  repka za účelom získavania oleja. Tu sa vedia uplatniť len najkonkurencieschopnejšie odrody repky. Spoločnosť EURALIS ponúka odrody hybridov repky P3 GENERATION, ktoré spĺňajú kvalitatívne, ako aj výkonnostné požiadavky.


Repka je aj naďalej nevyhnutná v systéme pestovania plodín na ornej pôde. Prispieva k udržaniu silnej väzby medzi prvovýrobou a spracovateľskými reťazcami, ktorí vyžadujú výkonnosť z hľadiska vysokých úrod a čoraz vyššej kvality oleja. Aby sa však zaručila ziskovosť plodiny, vstupuje do hry niekoľko kritérií, ako je agronomická hodnota hybridu počas kľúčových vývinových štádií: dobré založenie porastu a schopnosť prekonať zložité a meniace sa podmienky počas zimy, silnú odolnosť voči Phoma a toleranciu voči iným ochoreniam a napokon odolnosť voči pukaniu šešúľ. Dôkazom úspechu nášho šľachtenia sú nespočetné registrácie naprieč celou Európou a excelentné výsledky u pestovateľov.