Genotyp

 • IMI HO ORG
 • SC (single cross)
 • stredne skorá
 • kvitnutie 71 dní
 • relatívna zrelosť 109 dní
 • obsah oleja 47%
 • obsah kyseliny olejovej 90 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 70.000 75.000
počet zŕn / šúľok 650 700
HTS (g) 65 80
úrodový potenciál (t/ha) 2,9 3,9

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - stredná až vysoká
 • počiatočný rast - pomalý až stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES ANGELIC HO CL je slnečnica určená do intenzívnych pestovateľských oblastí, kde dosahuje vysoké úrody
 • ES ANGELIC HO CL má v štandardných podmienkach vysoký obsah kyseliny olejovej (nad 90 %)
 • ES ANGELIC HO CL má vysokú odolnosť voči chorobám, najmä Bielej hnilobe a Verticíliovému vädnutiu
 • ES ANGELIC HO CL je určený do kukuričnej výrobnej oblasti s odporúčaným výsevom 65 – 70 tisíc semien na ha