Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid CL
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – strede vysoký
 • obsah glukozinolátov – stredný

Vlastnosti

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký
 • vetvenie – intenzívne
 • HTS – stredne vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Euralis Profiling System

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES AQUAREL CL dosahuje vysoké úrody v rámci CL portfólia na úrovni štandardných hybridov
 • ES AQUAREL CL má veľmi skorý nástup kvitnutia s veľmi dlhou dobou kvitnutia
 • ES AQUAREL CL je vysoko rezistentný voči Phoma a Sclerotinia