Genotyp

 • SU HO ORG
 • stredne skorá
 • kvitnutie 77 dní
 • relatívna zrelosť 144 dní
 • obsah oleja 47 %
 • obsah kyseliny olejovej 87 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 65.000 70.000
počet zŕn / šúľok 850 950
HTS (g) 55 65
úrodový potenciál (t/ha) 3,0 4,3

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký až vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - stredná
 • počiatočný rast - rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES AROMATIC SU je hybrid slnečnice tolerantný na herbicíd EXPRESS®
 • ES AROMATIC SU dosahuje vysoké a stabilné úrody v rôznych pestovatelských ročníkoch
 • ES AROMATIC SU sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči chorobám
 • ES AROMATIC SU má veľmi dobrý štart na začiatku vegetácie