Genotyp

 • IMI HO
 • stredne skorá
 • kvitnutie 71 dní
 • relatívna zrelosť 109 dní
 • obsah oleja 48 %
 • obsah kyseliny olejovej 89 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 65.000 70.000
počet zŕn / šúľok 700 800
HTS (g) 65 85
úrodový potenciál (t/ha) 3,0 4,8

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - vysoká
 • počiatočný rast - stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES BALISTIC CL je určená do intenzívnych pestovateľských oblastí, kde dosahuje vysoké úrody
 • ES BALISTIC CL má vysokú odolnosť voči poliehaniu a dobre zvláda aj stresové podmienky
 • ES BALISTIC CL sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chorobám, najmä voči Bielej hnilobe a Sivej škvrnitosti
 • ES BALISTIC CL je určený do štandardných oblastí pestovania slnečnice s odporúčaným výsevom 65 – 70 tisíc semien na ha