Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid
 • skorosť – skorá až stredne skorá
 • obsah oleja – stredne vysoký
 • obsah glukozinolátov – nízky

Vlastnosti

Fenotyp

 • habitus rastliny – nízky až stredne vysoký
 • vetvenie – vysoké
 • HTS – vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Euralis Profiling System

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES CESAIRO má vysoký úrodový potenciál a stabilitu vo všetkých výrobných oblastiach
 • ES CESAIRO je excelentne odolné voči mrazom a vyzimovaniu
 • ES CESAIRO má intenzívny a skorý štart s vysokou odolnosťou voči prerastaniu
 • ES CESAIRO charakterizuje dobrý zdravotný stav s veľmi vysokou rezistenciou voči Phoma