Genotyp

 • skorosť - 000 (veľmi skorá)
 • kvitnutie 43 dní
 • relatívna zrelosť 125 dní
 • obsah oleja 20,0 %
 • obsah proteínov 41 %

Hustota sejby

Odporúčaný výsev v tis. semien / ha
Bez závlahy 700
So závlahou -
Medziriadková vzdialenosť v cm 18 - 30

Fenotyp

 • výška rastliny - 81 cm
 • výška nasadenia prvého struku - 12,0 cm
 • HTS - 197 g

Agronomické výhody

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Počiatočný rast        
Odolnosť voči poliehaniu        
Tolerancia voči Sclerotinia        

Silné stránky

 • ES COMANDOR vynikajúca potravinárska kvalita
 • ES COMANDOR nadpriemerný úrodový potenciál
 • ES COMANDOR vysoké nasadenie prvého struku
 • ES COMANDOR odolnosť voči chorobám (Sclerotinia, virózy, bakteriózy)
 • ES COMANDOR je vhodný aj do okrajových oblastí