Genotyp

 • hybridná odroda - Clearfield ®
 • obsah oleja – stredne vysoký
 • obsah glukozinolátov – nízky

Vlastnosti

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký
 • vetvenie – stredne vysoké
 • HTS – stredná
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Euralis Profiling System

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES DECIBEL CL dosahuje nadpriemerné úrody v rámci portfólia Clear?eld hybridov repky
 • ES DECIBEL CL má veľmi vysokú odolnosť voči vypraskaniu šešúľ
 • ES DECIBEL CL má veľmi dobrý štart na jar
 • ES DECIBEL CL má veľmi vysokú odolnosť voči Phoma a Verticilium