Genotyp

 • 280 / FAO (260 / FAO - zrno)
 • Σ 1560 °C - zrno 32 %
 • SC / dvojlíniový hybrid
 • Dent / Flint typ zrna medzityp

Pokusy BSA, kukurica na siláž

Fenotyp

 • habitus rastliny - vysoký
 • nasadenie šúľka - vysoko
 • počet radov na šúľku - nižší až stredný
 • počet zŕn v rade - stredný
 • stay green - vysoký

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES FIREBALL je vďaka masívnemu habitusu výnosovým maximalistom vo všetkých pôdno-klimatických podmienkach
 • ES FIREBALL je veľmi vysoká kukurica s dobrým olistením určená predovšetkým na siláž s excelentnou úrodou zelenej hmoty a energie
 • ES FIREBALL má veľmi široké zberové okno so stabilnými výnosmi

Euralis Profiling System