Genotyp

 • 350 / FAO
 • Σ 1780 °C - zrno 32 %
 • SC / dvojlíniový hybrid
 • Dent / typ zrna konský zub

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 65.000 75.000
počet zŕn / šúľok 430 460
HTS (g) 310 350
úrodový potenciál (t/ha) 8,7 12,1

Fenotyp

 • habitus rastliny - nízky
 • nasadenie šúľka - stredne vysoko
 • počet radov na šúľku - stredne vysoký
 • počet zŕn v rade - stredne vysoký
 • stay green - stredný

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES FLATO má vysoký úrodový potenciál v rôznych pôdno-klimatických podmienkach
 • ES FLATO je charakteristický rýchlym počiatočným vývojom a vysokou odolnosťou voči nízkym teplotám
 • ES FLATO sa vyznačuje stabilnými úrodami aj v stresových podmienkach spôsobenými nedostatkom vlahy
 • ES FLATO vďaka rýchlemu uvolňovaniu vody zabezpečuje vynikajúcu ekonomiku pestovania

Euralis Profiling System