Genotyp

 • IMI PLUS LINO ORG
 • SC (single cross)
 • stredne skorá
 • kvitnutie 70 dní
 • relatívna zrelosť 108 dní
 • obsah oleja 47 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 60.000 70.000
počet zŕn / šúľok 750 850
HTS (g) 68 85
úrodový potenciál (t/ha) 3,0 4,3

Fenotyp

 • habitus rastliny - nízky
 • orientácia úboru - previsnutý
 • HTS - vysoká
 • počiatočný rast - veľmi rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES JANIS CLP dosahuje nadpriemerne vysoké úrody, ktorá je tvorená vysokou HTS
 • ES JANIS CLP má excelentný počiatočný rast na začiatku vegetácie
 • ES JANIS CLP veľmi dobre odoláva stresovým podmienkam
 • ES JANIS CLP má veľmi dobrú rezistenciu voči chorobám, špeciálne voči Phomopsis a Sclerotinia