Genotyp

 • 400 / FAO
 • Σ 1820 °C - zrno 32 %
 • SC / dvojlíniový hybrid
 • Dent / typ zrna konský zub
 • Tropical Dent Hybrid
 • Roots Power

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 55.000 80.000
počet zŕn / šúľok 420 450
HTS (g) 380 410
úrodový potenciál (t/ha) 8,8 14,8

Fenotyp

 • habitus rastliny - vysoký
 • nasadenie šúľka - vysoko
 • počet radov na šúľku - vysoký
 • počet zŕn v rade - vysoký
 • stay green - stredne vysoký

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES JASMINE má vysoký úrodový potenciál podmienený vysokou HTS 405 g
 • ES JASMINE nízke zberové vlhkosti garantujú lepšiu ekonomiku pestovania
 • ES JASMINE má veľmi rýchly počiatočný vývoj a odolnosť voči nízkym teplotám
 • ES JASMINE exceluje aj ako silážna kukurica
 • ES JASMINE dosahuje stabilne vysoké úrody v štandardných alebo mierne suchších podmienkach

Euralis Profiling System