Genotyp

 • IMI PLUS LINO ORG
 • SC (single cross)
 • skorá
 • kvitnutie 67 dní
 • relatívna zrelosť 104 dní
 • obsah oleja 47 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 60.000 70.000
počet zŕn / šúľok 750 850
HTS (g) 68 85
úrodový potenciál (t/ha) 2,8 4,1

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - vysoká
 • počiatočný rast - veľmi rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES KARPIS CLP dosahuje vysoké úrody aj v okrajových oblastiach pestovania slnečnice
 • ES KARPIS CLP má excelentný počiatočný rast na začiatku vegetácie
 • ES KARPIS CLP spája v sebe univerzálnosť a plasticitu z hľadiska pestovateľského prostredia
 • ES KARPIS CLP je charakteristický veľmi dobrou odolnosťou voči chorobám a fytotoxicite