Genotyp

 • Repka ozimná – línia
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – vysoký
 • obsah glukozinolátov – nízky

Vlastnosti

Fenotyp

 • habitus rastliny – nízky až stredne vysoký
 • vetvenie – stredne vysoké
 • HTS – vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Euralis Profiling System

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES Mambo dosahuje stabilné a vysoké úrody, najmä v štandardných a intenzívnych pestovateľských podmienkach
 • ES Mambo vyniká vysokou mierou plasticity a aj adaptability v rôznych pestovateľských oblastiach
 • ES Mambo má vynikajúci zdravotný stav a to najmä vysokou rezistenciou voči Verticilium
 • ES Mambo je vhodné aj pre skorý výsev