Genotyp

 • skorosť - 00 (skorá)
 • kvitnutie 47 dní
 • relatívna zrelosť 129 dní
 • obsah oleja 20,5%
 • obsah proteínov 39 – 42 %

Hustota sejby

Odporúčaný výsev v tis. semien / ha
Bez závlahy 610 - 690
So závlahou 550 - 625
Medziriadková vzdialenosť v cm 18 - 50

Fenotyp

 • výška rastliny - 77 cm
 • výška nasadenia prvého struku - 13,3 cm
 • HTS - 197 g

Agronomické výhody

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Počiatočný rast        
Odolnosť voči poliehaniu          
Tolerancia voči Sclerotinia        

Silné stránky

 • ES MENTOR vysoký úrodový potenciál
 • ES MENTOR vysoký obsah proteínov
 • ES MENTOR bezpečný zber - krátka rastlina, vysoká odolnosť voči poliehaniu, vysoké nasadenie prvého struku uľahčuje zber a znižuje straty