Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid
 • skorosť – stredne neskorá až neskorá
 • obsah oleja – stredný
 • obsah glukozinolátov – stredný

Vlastnosti

Fenotyp

 • habitus rastliny – vysoký
 • vetvenie – vysoké
 • HTS – stredná
 • počiatočný rast – veľmi rýchly

Euralis Profiling System

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES MOMENTO vyniká absolútne nadpriemernými úrodami a stabilitou úrod
 • ES MOMENTO vyniká vysokou mierou plasticity a adaptability v rôznych pestovateľských oblastiach
 • ES MOMENTO má vynikajúci zdravotný stav a to najmä vysokú rezistenciu voči Phoma
 • ES MOMENTO je charakteristické veľmi intenzívnym počiatočným rastom a zároveň je odolné voči prerastaniu