Genotyp

 • 350 / FAO
 • Σ 1790 °C - zrno 32 %
 • TC / trojlíniový hybrid
 • Dent / typ zrna konský zub
 • Roots Power

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 65.000 75.000
počet zŕn / šúľok 440 500
HTS (g) 320 360
úrodový potenciál (t/ha) 9,4 13,5

Fenotyp

 • habitus rastliny - vysoký
 • nasadenie šúľka - stredne vysoko
 • počet radov na šúľku - stredne vysoký
 • počet zŕn v rade - vysoký
 • stay green - výrazný

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES MOSQUITO charakterizuje vysoká úroda zrna, s veľmi dobrým uvoľňovaním vlhkosti
 • ES MOSQUITO je vysokou rastlinou, so silným stay green efektom, čo v prípade využita na siláž produkuje veľmi kvalitnú siláž s vysokým podielom zrna v silážnej hmote a vysokou produkciou energie z ha
 • ES MOSQUITO má veľmi dobrú kompenzačnú schopnosť kombinovanú s vysokou rezistenciou voči herbicídom na báze sulfonylmočoviny

Euralis Profiling System