Genotyp

 • IMI PLUS HO ORG
 • SC (single cross)
 • stredne skorá
 • kvitnutie 73 dní
 • relatívna zrelosť 106 dní
 • obsah oleja 45 %
 • obsah kyseliny olejovej 92 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 60.000 70.000
počet zŕn / šúľok 750 850
HTS (g) 68 85
úrodový potenciál (t/ha) 3,1 4,6

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - vysoká
 • počiatočný rast - stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES SELENIC HO CLP dosahuje vysoké a stabilné úrody, najmä v intenzívnych pestovateľských podmienkach
 • ES SELENIC HO CLP štandardne dosahuje veľmi vysoký obsah kyseliny olejovej - nad 90 %
 • ES SELENIC HO CLP má veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu
 • ES SELENIC HO CLP spája v sebe atraktívnosť a profitabilitu pre pestovateľa, ale taktiež aj pre spracovateľa