Genotyp

 • IMI LINO ORF
 • SC (single cross)
 • STREDNE skorá
 • kvitnutie 70 dní
 • relatívna zrelosť 108 dní
 • obsah oleja 47 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 60.000 70.000
počet zŕn / šúľok 680 830
HTS (g) 75 85
úrodový potenciál (t/ha) 3,1 4,9

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - stredná
 • počiatočný rast - stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES TERRAMIS CL má potenciál vysokých úrod
 • ES TERRAMIS CL sa vyznačuje vysokou toleranciou voči Phomopsis
 • ES TERRAMIS CL svojím habitusom výborne odoláva poliehaniu
 • ES TERRAMIS CL je stabilný vo všetkých pestovateľských podmienkach s odporúčaným výsevom 65 – 70 tisíc semien na ha