Genotyp

 • IMI HO
 • SC (single cross)
 • stredne skorá
 • kvitnutie 70 dní
 • relatívna zrelosť 107 dní
 • obsah oleja 48 %
 • obsah kyseliny olejovej 90 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 62.000 72.000
počet zŕn / šúľok 680 830
HTS (g) 65 80
úrodový potenciál (t/ha) 2,7 4,8

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký až vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - vysoká
 • počiatočný rast - stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES UNIC CL má vysokú odolnosť voči stresovým podmienkam stanovišťa
 • ES UNIC CL je hybrid, u ktorého dochádza k veľmi dobrému opeleniu a porasty vynikajú svojou kompaktnosťou a krásou
 • ES UNIC CL dosahuje stabilné úrody v intenzívnej agrotechnickej úrovni
 • ES UNIC CL je stabilný vo všetkých pestovateľských podmienkach s odporúčaným výsevom 62 – 70 tisíc semien na ha