Genotyp

 • Repka ozimná – línia
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – vysoký
 • obsah glukozinolátov – stredný

Vlastnosti

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký až vysoký
 • vetvenie – stredne vysoké
 • HTS – vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Euralis Profiling System

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES Velegro dosahuje vysoké výnosy na úrovni hybridov
 • ES Velegro je veľmi plastická líniová odroda, vhodná do všetkých podmienok pestovania
 • ES Velegro má vysokú odolnosť voči prerastaniu a vyzimovaniu
 • ES Velegro je odroda s najvyšším obsahom oleja v rámci ŠOS na Slovensku a v Českej republike