Pri pestovaní kukurice je hlavným záujmom pestovateľa Základy EPS - vnímavosť a progresivita nájsť hybrid, ktorý čo najviac zhodnotí potenciál pozemku.

Ktorý hybrid prinesie tú najlepšiu úrodu aj v obmedzených podmienkach?

Ktorý hybrid je ten najlepší pre tie najlepšie podmienky pestovania?

Okrem toho, pri pestovaní kukurice na siláž je potrebné urobiť správne rozhodnutie s ohľadom na dobytok: siláž s vysokým obsahom škrobu doplnená vysoko-energetickou senážou, alebo siláž s dôležitým obsahom vlákniny, ale rizikom vzniku acidóz. Po kvalifikácii výrobných podmienok pestovateľa, Euralis Profiling System má za cieľ pomôcť s výberom konkrétneho hybridu kukurice, ktorý plne zodpovedá požiadavkám a potrebám pestovateľa. Aj to je určujúci faktor poskytujúci základné smerovanie výskumu spoločnosti EURALIS, ktorý zohľadňuje požiadavky pestovateľa a pokračuje vytvorením progresívnych riešení.

Euralis Profiling System presahuje klasické kritériá výberu ako sú výkon, skorosť, výživová hodnota, odolnosť voči chorobám a poliehaniu. Systém skúma všetky produkty pod rôznymi uhlami s cieľom dokonale im porozumieť a priniesť správne odporúčania pre pestovateľa.