AMBÍCIE spoločnosti EURALIS

sú späté s vnímavosťou a progresivitou v oblasti šľachtenia a výroby osív, poskytujúce maximálnu profitabilitu pre našich distribútorov a pestovateľov. Je preto samozrejmé, že princíp spočíva v úzkej spolupráci s pestovateľmi. naša spoločnosť investuje každý rok minimálne 14 % z nášho obratu na výskum, ktorého základom sú agronomické potreby pestovateľov, trhové trendy a enviromentálne podmienky.