Portfólio repky olejnej

EURALIS EURALIS ASRA
Odroda ES PALERMO  ES IMPERIO ES DECIBEL CL ES CESARIO KADJI ES Valegro
Hybrid / Línia Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid Línia
Registrácia HU 2019 SK 2016 HU 2015 SK 2017 EU 2018 SK 2015
Skorosť stredne neskorá stredne neskorá stredne skorá skorá stredne neskorá stredne neskorá
Úrodnosť 5 5 4 5 5 5+
Olejnatosť 4 4 4 5 4 4
Vetvenie 5 5 4 5 5 5
HTS 4 5 5 5 4 5
Sclerotinia 5 4 4 5 4 4
Phoma 5 5+ 5 5+ 5 5
Phoma gén RLM 7 RLM 3,7   RLM 1,7,9 RLM 7  
Vyzimovanie 5 5+ 4 5+   4
Výsev (tisíc/ha) 450 - 550 450 - 550 450 - 550 450 - 550 450 - 550 550 - 700
P3 P3 P3 P3
EURALIS RWA FINAGRO CANDOR
Odroda ES MOMENTO ES VITO ES CURIEL CL ES Astrid ES NAVIGO ES Mambo
Hybrid / Línia Hybrid Hybrid Hybrid Línia Hybrid Línia
Registrácia SK 2018 SK 2018 EU 2015 SK 2007 SK 2019 SK 2014
Skorosť stredne neskorá stredne skorá stredne skorá stredne skorá stredne skorá stredne skorá
Úrodnosť 5+ 5+ 4 5 5 5
Olejnatosť 5 5 5 4 5 4
Vetvenie 5+ 5+ 5 4 5 4
HTS 5 5 4 4 4 4
Sclerotinia 5 5 4 4 4 4
Phoma 5+ 5+ 4 4 5+ 4
Phoma gén RLM 7 RLM 1,7,9     RLM 7  
Vyzimovanie 5 5+ 5 4 5 5
Výsev (tisíc/ha) 450 - 550 450 - 550 450 - 550 550 - 700 450 - 550 550 - 700
P3 P3 P3 P3